Tangos de Piazzolla

Minna Tuhkala, viulu
Ville Farin, kitara
Mauno Tolonen, harmonikka
Mikko-Pekka Salo, sello
Marko Mustonen, pieno
Esko Vatula, lausunta